Grow Light LED Mini Garden Series

รุ่น MG ชุดโคมปลูกพืช

 ให้คนรอบข้างได้รู้ ว่าเรารักธรรมชาติ

 

ข้อแตกต่างของไฟปลูกต้นไม้และไฟธรรมดาทั่วไป

 ไฟปลูกต้นไม้จะมีแสงสีแดงและสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นแสงที่พืชสามารถดูดซึมได้ดีและนำมาสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโต

  ให้ค่าไมโคลโมลสูง (ค่าไมโครโมลคือค่าแสงที่ทำให้พืชใช้ในการเจริญเติบโต)

  เป็นมิตรกับดวงตา ( Eye Care )

 

สอบถามสั่งซื้อโดยตรง

 

Facebook Messenger : Click Here

Contact Number : 0617389889

Counter :