โคมติดผนัง,LUMAX #WSG15-071/E27x101-02466 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Teatany
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้วคริสตัล
- สีดำ

THB 590


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG15-071 150x200x290 ขาว โลหะและแก้ว

โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Teatany
-ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุ โลหะและแก้วคริสตัล
-สีดำ