โคมติดผนัง, LUMAX#WSF15-051/E1401-02386 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Saintnary
- ใช้หลอดขั้ว E14 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและผ้า
- สีทองเหลืองและขาวนวล

THB 790


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSF15-051 150x265x375 โคมขาวครีม/ฐานทอง โลหะและผ้า

โคมติดผนัง  ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Saintnary
-ใช้หลอดขั้ว E14 จำนวน 1 หลอด 
-วัสดุ โลหะและผ้า
-สีทองเหลืองและขาวนวล