โคมติดผนัง, L&E#WSG17-131/E2701-02582 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Cuppa
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีทองและสีขาวนวล

THB 709


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG17-131 170x285x288 ทอง โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Cuppa
-ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุ โลหะและแก้ว
-สีทองและสีขาวนวล