โคมแขวน,LUMAX #PWS35-011/E27x101-02451 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Meshic
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและไม้
- สีดำ

THB 1,390


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PWS35-011 350x350x1500 ดำ โลหะและไม้

 โคมแขวน  ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Meshic
-ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุ โลหะและไม้
-สีดำ