โคมแขวน,LUMAX #PWS38-011/E27x101-02452 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Meshic
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและไม้
- สีดำ

THB 795


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PWS38-011 380x380x320 ดำ ไม้และโลหะ

 โคมแขวน  ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Meshic
-ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุ โลหะและไม้
-สีดำ