โคมไฟช่อ,LUMAX#PSG85-048 /E27x801-02535 โคมไฟช่อ ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Teatany
- ใช้หลอด E27 จำนวน 8 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สี เหลือง

THB 3,590


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG85-048 850x850x475 เหลือง โลหะและแก้ว

โคมไฟช่อ ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Teatany
- ใช้หลอด E27 จำนวน 8 หลอด
-วัสดุ โลหะและแก้ว
-สี เหลือง