โคมแขวน, LUMAX #PSW32-011/E2701-02540 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น E'KE
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ ไม้
- สี ไม้

THB 445


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSW32-011 350x370x1000 น้ำตาล ไม้

โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น E'KE

-  ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด

- วัสดุ ไม้

- สี ไม้