โคมแขวน, LUMAX #PSW36-011/E2701-02541 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น E'KE
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ ไม้
- สี ไม้

THB 445


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSW36-011 360x300x1000 น้ำตาล โลหะและไม้

โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น E'KE

-  ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด

- วัสดุ ไม้

- สี ไม้