โคมแขวน, LUMAX#PSS30-011/BK/G/E2702-00228 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Fedora
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีดำ/ทอง

THB 790


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS30-011 240x240x1460 ดำ/ทอง โลหะขึ้นรูป

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Fedora

- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด 

- วัสดุ โลหะ

- สีดำ/ทอง