โคมแขวน, LUMAX #PSG10-051/ E27x102-00288 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Vase'
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีขาว

THB 369


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG10-051 100x100x1750 ขาว โลหะและแก้ว

 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Vase'
-ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุโลหะและแก้ว
-สีขาว