โคมแขวน, L&E#PSS78-035 /E27x501-02602 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Diamozz
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 5 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีดำ

THB 1,995


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS78-035 780x260x270 ดำ โลหะขึ้นรูป

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Diamozz

- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 5 หลอด

- วัสดุ โลหะ

- สีดำ