โคมแขวน, LUMAX #PSS25-063/E27x301-02608 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Hatt
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 3 หลอด
- วัสดุ โลหะขึ้นรูป
- สีเงิน

THB 1,390


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS25-063 250x250x1000 เงิน โลหะขึ้นรูป

โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Hatt

- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 3 หลอด
 
- วัสดุ โลหะขึ้นรูป

- สีเงิน