โคมแขวน, L&E #PSG20-151/E27x1 01-02786 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Spongy
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีเงินและใส

THB 1,390


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG20-151 200x200x1500 ใส/ดำ โลหะและแก้ว

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Spongy

- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด 

- วัสดุ โลหะและแก้ว

- สีเงินและใส