โคมแขวน, LUMAX #PSS25-121/E27x1 01-02709 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Guardian
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ เหล็ก
- สี เงินด้าน

THB 1,490


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS25-121 250x250x1000 เงิน โลหะขึ้นรูป

โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Guardian

-  ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด

- วัสดุ เหล็ก

- สี เงินด้าน