โคมแขวน, L&E #PSG22-011/ E27x102-00552 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Echo
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีดำด้านและสีชาโปร่งแสง

THB 959


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG22-011 220x220x216 ชา โลหะและแก้ว

 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Echo

- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด

- วัสดุโลหะและแก้ว

- สีดำด้านและสีชาโปร่งแสง