โคมติดผนัง, LUMAX#WSS67-013 /E27x3 01-02780 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Tempera
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 3 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีดำและทอง

THB 845


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSS67-013 670x520 ดำ/ทอง โลหะขึ้นรูป
โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Tempera
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 3 หลอด 
- วัสดุ โลหะ
- สีดำและทอง