โคมติดผนัง, LUMAX#WSS26-041/E27x1 01-02783 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Tato
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีสนิม

THB 990


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSS26-041 260x450x260 สนิม โลหะขึ้นรูป
โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Tato
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด 
- วัสดุ โลหะ
- สีสนิม