โคมติดผนัง,LUMAX #WSS15-041/E27x1 01-02784 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Gearrak
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีสนิม

THB 1,490


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSS15-041 150x320x450 สนิม โลหะขึ้นรูป
โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Gearrak
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด 
- วัสดุ โลหะ
- สีสนิม