โคมช่อ, LUMAX#PSS100-412/E27x12 01-02781 โคมช่อ ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Pattero
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 12 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีดำ

THB 3,990


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS100-412 1000x1000x1000 ดำ โลหะขึ้นรูป

โคมช่อ ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Pattero
ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 12 หลอด 
วัสดุ โลหะ
สีดำ