โคมแขวน, L&E #PSG20-141/E27x1 01-02739 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Klass
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- ส๊ทอง/ขาว

THB 516


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG20-141 200x200x1500 ขาว/ทอง โลหะและแก้ว

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Klass

- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด    

- วัสดุ โลหะและแก้ว

- ส๊ทอง/ขาว