โคมแขวน, L&E #PSG30-181/E27x1 01-02740 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Klass
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- ส๊ทอง/ขาว

THB 1,890


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG30-181 300x300x1200 ขาว/ทอง โลหะและแก้ว

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Klass
ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด    
วัสดุ โลหะและแก้ว
ส๊ทอง/ขาว