โคมแขวน, LUMAX#PSS26-061/CO/E27 01-02767 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Luxie Gold
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีทอง

THB 890


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS26-061 260x260x1200 ทอง โลหะขึ้นรูป

โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Luxie Gold
ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด  
วัสดุ โลหะ  
สีทอง