โคมแขวน,LUMAX#PSS87-023/CO/E27x301-02771 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Luxie Gold
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 3 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีทอง

THB 2,990


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS87-023 870x220x650 ทอง โลหะขึ้นรูป

โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Luxie Gold
 ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 3 หลอด  
 วัสดุ โลหะ  
 สีทอง