โคมแขวน, LUMAX #PSS25-141/E27x1 01-02707 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Silvy
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สี สีเงินและสีขาว

THB 990


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS25-141 250x250x1000 สีเงิน และสีขาว โลหะ

 โคมแขวน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Silvy 
ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
วัสดุ โลหะ
สี สีเงินและสีขาว