โคมติดผนัง,L&E#WSA06-011/GU10x1 01-02814 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Birch
- ใช้ขั้วหลอด GU10 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีขาว

THB 1,090


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSA06-011 55x125x90 สีขาว โลหะขึ้นรูป
โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Birch
-  ใช้ขั้วหลอด GU10 จำนวน 1 หลอด
-  วัสดุ โลหะ
-  สีขาว