โคมติดผนัง,L&E #WSG12-121/G9x1 01-02836 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Shining
- ใช้ขั้วหลอด G9 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ แก้วและโลหะ
- สืทองอ่อน

THB 1,090


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG12-121 120x130x120 สืทองอ่อน โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Shining
-  ใช้ขั้วหลอด G9 จำนวน 1 หลอด
-  วัสดุ แก้วและโลหะ
-  สืทองอ่อน