โคมช่อ,LUMAX #PSG66-055/E27x5 01-01552 ชุดโคมเพดาน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Vera
- ใช้หลอด E27 จำนวน 5 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีเงินและสีใส

THB 2,300


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG66-055 600x600x290 สีเงินและสีใส โลหะและแก้ว
ชุดโคมเพดาน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Vera
-  ใช้หลอด E27 จำนวน 5 หลอด
-  วัสดุ โลหะและแก้ว
-  สีเงินและสีใส