โคมติดผนัง,LUMAX #WSG15-091/E27 01-02820 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Varenta
- ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีดำ สืทอง และสีขาว

THB 890


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG15-091 150x245x270 สีขาว สีดำ สีทอง โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Varenta
-  ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
-  วัสดุโลหะและแก้ว
-  สีดำ สืทอง และสีขาว