โคมติดผนัง, LUMAX #WSG14-071/E14x1 01-02818 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Vivien
- ใช้ขั้วหลอด E14 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีเงิน สีทอง สีขาว

THB 890


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
#WSG14-071 140x245x300 สีเงิน สืทอง สีขาว โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Vivien

-  ใช้ขั้วหลอด E14 จำนวน 1 หลอด

-  วัสดุโลหะและแก้ว

-  สีเงิน สีทอง สีขาว