โคมแขวน, L&E #PSG10-061/E27x1 02-00592 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Pinbow
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและไม้
- สีเงินและน้ำตาลอ่อนลายไม้

THB 1,450


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG10-061 100x100x2500 ขาว โลหะและไม้

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Pinbow
ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
วัสดุโลหะและไม้
สีเงินและน้ำตาลอ่อนลายไม้