โคมแขวน, L&E#PSG25-131/E27x1 01-02598 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Cosmose
- ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สืทองและสีขาวนม

THB 2,990


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG25-131 250x250x1000 สีขาวนมและสีทอง แก้วและโลหะ

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Cosmose
ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
วัสดุโลหะและแก้ว
สืทองและสีขาวนม