โคมติดผนัง, L&E# WSF10-031/ BK/ E14x102-00714 โคมช่อ ยี่ห้อ L&E รุ่น B
- Hood
- ใช้ขั้วหลอด E14 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและคริสตัล
- สืดำ

THB 1,090


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSF10-031 100x170x470 สีดำ โลหะ ผ้า และคริสตัล

โคมช่อ ยี่ห้อ L&E รุ่น B-Hood
-  ใช้ขั้วหลอด E14 จำนวน 1 หลอด
-  วัสดุโลหะและคริสตัล
-  สืดำ