โคมติดผนัง,LUMAX #WSG16-051/E27 01-02793 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น W
- Hood
- ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีเงินและสีขาว

THB 590


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG16-051 140x215x220 สีขาว โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น W-Hood
-  ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
-  วัสดุโลหะและแก้ว
-  สีเงินและสีขาว