โคมติดผนัง, LUMAX#WSS33-011/BK/E27 01-02774 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Luxie Black
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะ
- สีดำ

THB 890


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSS33-011 330x220x230 ดำ โลหะขึ้นรูป

โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Luxie Black
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด  
- วัสดุ โลหะ  
- สีดำ