โคมติดผนัง,LUMAX #WSG19-071/E27x1 01-02556 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Concave
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีดำและขาว

THB 199


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG19-071 190x125x270 ขาว โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน  ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Concave
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีดำและขาว