โคมช่อ,LUMAX #PSG66-095/E27x5 01-02384 โคมช่อ ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Concave
- ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 5 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- โครงน้ำตาลแดง ตัวแก้วสีขาวนม

THB 3,390


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG66-095 660x660x860 โครงสีน้ำตาลแดง แก้วสีขาวนม โลหะและแก้ว

โคมช่อ ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Concave
ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 5 หลอด
วัสดุ โลหะและแก้ว
โครงน้ำตาลแดง ตัวแก้วสีขาวนม