โคมติดผนัง,LUMAX #WSG13-091/E27 01-02489 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Concave
- ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- โครงเป็นสืทองแดงเข้ม ตัวแก้วเป็นสีขาวนม

THB 590


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG13-091 130x260x270 โครงเป็นสีทองแดงเข้ม แก้วสีขาวนม โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Concave
- ใช้ขั้วหลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- โครงเป็นสืทองแดงเข้ม ตัวแก้วเป็นสีขาวนม