โคมติดผนัง,LUMAX #WSG13-071/E27 01-01709 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Bridget
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีน้ำตาลเข้มและขาวนม

THB 590


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG13-071 150x230x210 โครงเป็นสีน้ำตาลเข้ม แก้วสีขาวนม โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Bridget
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด 
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีน้ำตาลเข้มและขาวนม