โคมติดผนัง, L&E#WSS11-021/E14x101-02258 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Candella
- ใช้หลอดขั้ว E14 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะขึ้นรูป
- สีน้ำตาลแดง

THB 1,190


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSS54-015 110x170x270 สีขาวและสีน้ำตาลแดง โลหะ

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ L&E รุ่น Candella
-ใช้หลอดขั้ว E14 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุ โลหะขึ้นรูป
-สีน้ำตาลแดง