โคมแขวน, L&E #PSG19-031/ E27x1 02-00553 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Echo
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีดำด้านและสีชาโปร่งแสง

THB 959


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG19-031 190x190x2130 ชา โลหะและแก้ว

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Echo
ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
วัสดุโลหะและแก้ว
สีดำด้านและสีชาโปร่งแสง