โคมแขวน, L&E #PSG18-093/G9x3 01-02638 โคมแขวน ยี่ห้อ L&E รุ่น Echo
- ใช้หลอดขั้ว G9 จำนวน 3 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีแชมเปญและชา

THB 3,990


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
PSG18-093 180x180x1500 แชมเปญและชา โลหะและแก้ว

โคมแขวน ยี่ห้อ L&E  รุ่น Echo
ใช้หลอดขั้ว G9 จำนวน 3 หลอด
วัสดุโลหะและแก้ว
สีแชมเปญและชา