โคมติดผนัง, L&E#WSG11-071/E1401-02209 โคมติดผนัง ยี่ห้อ L&E รุ่น Lantern
- ใช้หลอดขั้ว E14 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุโลหะและแก้ว
- สีน้ำตาลเหลือบทองแดงและขาว

THB 1,290


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG11-071 110x210x350 แก้วใส/ฐานดำทอง โลหะและแก้ว

โคมติดผนัง ยี่ห้อ L&E รุ่น Lantern
-ใช้หลอดขั้ว E14 จำนวน 1 หลอด
-วัสดุโลหะและแก้ว
-สีน้ำตาลเหลือบทองแดงและขาว