โคมติดผนัง,LUMAX #WSG25-021/E27x101-02241 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Torch
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีขาว

THB 2,390


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG25-021 315x185x615 ขาว โลหะและแก้ว

โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Torch
-ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด 
-วัสดุ โลหะและแก้ว
 -สีขาว