โคมติดผนัง,LUMAX #WSG20-071/E27x101-02242 โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Torch
- ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีขาว

THB 796


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG20-071 190x140x555 ขาว โลหะและแก้ว

โคมติดผนัง ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Torch
-ใช้หลอด E27 จำนวน 1 หลอด 
-วัสดุ โลหะและแก้ว
 -สีขาว