Smart Socket WiFi (เต้ารับไฟอัจฉริยะ)54-L0009 อุปกรณ์ปลั๊กไฟ LUMAX#SOCKET/Universal /WIFI/SQ
THB 399


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
ICON LINK 50 x 45 x 60 มม.

ประเภทสินค้า : Smart Socket  WiFi (เต้ารับไฟอัจฉริยะ)
แบรนด์ : LUMAX
ขนาดสินค้า : 50 x 45 x 60 มม.
ข้อมูลสินค้า :
1. สั่งเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบอยู่ที่เต้ารับตัวนี้ได้ผ่าน App Icon Link กับอุปกรณ์ที่ผูกกับ App
2. ดูกำลังไฟ  คำนวณค่าไฟ ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบอยู่ใช้ไฟเท่าไหร่ได้
3. ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวได้และเป็นการประหยัดพลังงาน
4. ตั้งค่าเวลาเปิด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผ่านเต้ารับไฟอัจฉริยะตัวนี้ได้