รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
SST300/236/PM 300x1220x85 mm.

โคมลอย,LUMAX#SST300/236/PM