รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
ELPDC2-T8-MI 192x667x60 mm.

โคม CINDY2N,LUMAX