รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
LESST300/2L/PM(WS2)

โคมลอยLED,LUMAX#LESST300/2L/PM(WS2)