โคมติดผนัง,LUMAX #WSG11-061/E2701-01742 โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX รุ่น Teatany
- ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีชาขุ่นและทองแดงเหลือบกาแฟ

THB 690


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG11-061 110x150x370 แก้วสีขาวครีม/ฐานลายไม้ โลหะและแก้ว

โคมติดผนังภายใน ยี่ห้อ LUMAX  รุ่น Teatany
-ใช้หลอดขั้ว E27 จำนวน 1 หลอด 
-วัสดุ โลหะและแก้ว
-สีชาขุ่นและทองแดงเหลือบกาแฟ